Know-How birikimimiz şu 3 temel prensipten oluşmaktadır:


Cihazların sinyal yolunun iyileştirilmesi.
Cihazların mekanik resonansının iyileştirilmesi
Cihazların güç altyapısının doğru oranda iyileştirilmesi.

Bu uygulamalar, cihazların toplam performansını High-End’den Top-End’e yaklaştıran uygulamalardır. Hizmet verdiğimiz sayısız müşterilerimiz, cihazlarının dünyanın en iyi cihazlarıyla kıyaslanacak kadar performanslı hale geldiğini ifade etmişlerdir.

Sinyal yolunun iyileştirilmesi, cihazın içindeki  sinyal yolu üzerine Topline Audio paketi uygulayarak gerçekleştirilmektedir.

Mekanik rezonans, en az sinyal yolunun iyileştirilmesi kadar önemlidir. Dünyanın en prestijli markaları cihazlarının kasasından içine uyguladıkları komponent’lere kadar, mekanik olarak titreşimleri optimize ederek gerçekçi bir sonik prezentasyon elde etmeye çalışırlar. Doğru bir mekanik rezonans, mikro titreşimleri doğru oranda minimize ederek, daha fazla detayın, sinyal hattında yokolmadan driver’lara ulaşmasını sağlar. En üst seviyedeki cihazlar ise,  dahili olarak doğal ve egzotik bir takım kampaund’larla  sinyal yolunu kaplayarak buna ulaşmaysa çalışır. Topline Audio için özel olarak imal edilmiş ‘C37 TH8 Special Edition Lack’ ile, harmonikleri en üst seviyede ortaya çıkaracak şekilde mekanik rezonans iyileştirilmesi uygulanmaktadır. Bütün frekans bandında, ve özellikle orta seslerde; Vokal, Piano, Violin (Yay ve ahşabın ayrışımı) gibi temel seslerin gerçekçiliği, bas definisyonu ve üst frekanslardaki ‘timbre’’ın doğallığı en üst seviyeye ulaşır.

Güç altyapısının iyileştirilmesi
, cihazın hızlanmasını,  ‘alt frekansların daha define olması ve fiiliyatta hoparlörün daha rahat sürülmesini sağlar. Topline Audio için özel üretilen film-folyo TubeCap güç üniteleri ile cihazların güç altyapılarını kuvvetlendirmek mümkündür.

Sonuç olarak, bu üç iyileştirme aşaması ile Organik ve Doğal bir performans:

Bütünsellik (coherence), Doğru zamanlama,
Prezentasyon, Gövde ve Bas-detayı
Mükemmel bir Focus ve Sahne
En üst seviye Rezolüsyon, Mikro detay, ve Akışkanlık (liquidity)

olarak ortaya çıkacaktır.


Her ne kadar kulağa abartılı gelse de, final performans o kadar gerçeğe yakın olabilmektedir ki,  bir takım odyofil tabirlerle performansın açıklanması da zorlaşmaktadır. En azından kullanılan materyalleri kısaca özetleyerek bu sinerjiyi açıklamaya çalışalım:Özel üretilmiş,  ultra-match edilmiş Mundorf Altın-Gümüş kapasitörler
Özel olarak üretilmiş sıfıra yakın ESR değeri olan Filmfolio TubeCap güç üniteleri
NOS Japon dirençler: Manyetik olmayan tantalum dirençler (1970 – 1998 üretimleri)
6N saflığında özel olarak cryogenic koşullandırılmış sinyal kablolaması (Bakır olarak Jena Wire,  Gümüş olarak (Gümüş/Altın) özel imalat kablolar)
Pre-Ampli safhasında distorsiyonu sıfır olan dünyanın en iyi potansiometresi ‘DACT’
Cyrogenic olarak koşullandırılmış, Eichmann’ın giriş çıkış bakır veya gümüş soketleri kullanılarak Topline Audio sinerjisi oluşturulmaktadır. 
Bütün lehimleme işlemleri,  Mundorf’un Altın/Gümüş lehimleri ile gerçekleştirilmektedir.

Birçok odyofil, bu ürünlerin standard piyasa versiyonlarıyla, belli bir sinerji elde etmeye çalışmaktadır. Topline Audio sinerjisi, herhangi bir ‘yüksek kaliteli komponentler paketinin oluşturacağı ortalama iyileşmelerin çok ötesinde, Top-end olarak ifade edilen gerçeğe en yakın seslerin ortaya çıkarılmasını ifade etmektedir.  © copyright 2007 toplineaudio